Vi vu Nhật Bản cùng KKday với ưu đãi cực kì hấp dẫn!
Cùng khám phá những điểm đến nổi tiếng vàc các hoạt động giải trí mới lạ!

Điều khoản áp dụng

  1. Mã ưu đãi dành chỉ được áp dụng 1 lần cho link sản phẩm được đính kèm trên trang sự kiện.
  2. Thời hạn booking: từ đây đến 30/11/2019
  3. Thời hạn du lịch: từ đây đến 31/03/2020
  4. Mã ưu đãi chỉ được áp dụng cho công dân các nước Philippines, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Việt Nam.
  5. Mọi thành viên KKday cần đảm bảo tính xác thực của thông tin trên tài khoản thành viên và thông tin giao dịch. Nếu cung cấp thông tin sai, KKday có toàn quyền thu hồi tài khoản và huỷ giao dịch của tài khoản thành viên đó.
  6. Giá hiển thị trên trang sản phẩm chênh lệch phụ thuộc vào tỉ giá tiền tệ trong ngày.
  7. Huỷ và thay đổi lịch trình tour và trải nghiệm được áp dụng trong mục Điều khoản dịch vụ. Xin vui lòng đăng nhập www.kkday.com để thực hiện quy trình huỷ và thay đổi lịch trình trong mục Quản lý đơn hàng của KKday.
  8. Mã ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác của KKday.
  9. KKday có toàn quyền thay đổi và điều chỉnh điều kiện áp dụng mà không cần thông báo trước.
  10. Mọi vấn đề thắc mắc xin gửi mail về địa chỉ service@kkday.com