Điều kiện chương trình ưu đãi

  1. Thời gian ưu đãi: từ nay đến 23:59 (GMT+8) ngày 15/04/2019.
  2. Thời gian sử dụng dịch vụ: từ nay đến 23:59 (GMT+8) ngày 31/07/2019.
  3. Mã ưu đãi có thể sử dụng nhiều lần và không giới hạn số tiền tối đa được giảm.
  4. Nhập mã ưu đãi tại bước thanh toán để được giảm giá.
  5. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho các dịch vụ/sản phẩm nằm trong mục ưu đãi này, không áp dụng cho các dịch vụ/sản phẩm khác.
  6. Số lượng mã ưu đãi có hạn. Chương trình sẽ kết thúc sau khi mã ưu đãi được dùng hết.
  7. Giá dịch vụ hiển thị trên trang sự kiện có thể thay đổi tuỳ theo tỉ giá ngoại tệ. Giá cụ thể sẽ được hiển thị khi thanh toán tại đơn hàng.
  8. Mã ưu đãi không thể sử dụng chung với các chương trình khuyến mại khác.
  9. KKday bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc huỷ toàn bộ chương trình ưu đãi.