สาดส่วนลดให้ 10%
เพียงใส่โค้ด: KKSUMMERTH

  เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น: สามารถทำการจองโดยใช้โค้ดส่วนลดที่ระบุไว้ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 17 เมษายน 2019
 2. โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด และสามารถใช้ได้กับสินค้าร่วมรายการที่กำหนดเท่านั้น
 3. สินค้าและบริการแต่ละประเภทสามารถจองวันเดินทางหรือวันใช้งานได้แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของสินค้าและบริการนั้นๆ
 4. ราคาสินค้าและบริการที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน
 5. ชำระค่าบริการเป็นสกุลเงินไต้หวันดอลล่าห์ (TWD) ด้วยบัตรเครดิต
 6. ธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2.5% จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารที่ให้บริการบัตรเครดิตของคุณโดยตรง
 7. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิก KKday ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอเมริกาเหนือ/โอเชียเนียเท่านั้น
 8. โค้ดส่วนลดข้างต้นไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆได้ KKday ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง หากพบกว่ามีการใช้โค้ดส่วนลดนอกเหนือจากเงื่อนไขและนโยบายที่กำหนด
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า